UK/AK/VKArrangør: Harstad & Vesterålen Fuglehundklubb
Prøveleder: Liv Jorunn KarlsenMobil: 91 88 12 25epost: livjka@broadpark.no
Sted: Gausvik, Harstad
Påmeldingsfrist: 08.08.20lør
Instagram hashtag: #melåprøven

Da har Harstad & Vesterålens Fuglehundklubb den glede å invitere til Melåprøven 21. – 23. august 2020.

Jaktprøven arrangeres ut fra Sjøhuset i Gausvik.


Dette er en trivelig jaktprøve med lange tradisjoner som omfatter klassene UK/AK og VK (kun søndag). Vi bruker Statskogs terreng på Melåa og i Kongsvikdalen. Prøvens hovedkvarter er lagt til Sjøhuset i Gausvik med opprop kl 8 begge dager.


Vi arrangerer også skogsprøve fredag 21.08.20.


Prøven gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler. Informasjon legges ut fortløpende fra 1.8.20.

Fredag: AK skog – opprop kl 08.00 og kl 13.00

Lørdag: UK/AK – Opprop kl 0800

Søndag: UK/AK, 1 dags VK – Opprop kl 0800


Prøven vil bruke terreng hvor det kan være sauer, og godkjent saurenhetsbevis må forevises før start. Det vil også bli foretatt kontroll av registreringsnummer og vaksinasjoner,
husk derfor nødvendige papirer som registreringsbevis og vaksinasjonsattest!


Husk:

Ta med registreringsbevis og vaksinasjonsattest.

Det er krav om gyldig bufebevis for alle hunder!

Apportryper VK: Deltakerne i VK må ha med egne apportryper.

NB: Dette gjelder også de som skal delta på skogfugl.


Trekking av hund fra prøven:

Løpetid: Benytt egenerklæringsskjema ved oppstått løpetid.

Andre årsaker: Skader ellers på eier eller hund skal fortsatt dokumenteres ved lege/veterinærattest.


Overnatting:

Det er mulig å plassere campingvogn ved tidligere Gausvik skole, ta i så fall kontakt med prøveleder på sms 91881225 eller e-post: post@hvfk.org


COVID- 19 regler.

Vi følger til enhver tid gjeldende smittevernregler, samt lokale regler gitt av Harstad Kommune og minner om følgende:

• Deltakere som viser tegn til sykdom, skal IKKE delta.

• Det skal IKKE håndhilses eller klemmes.

• Det skal holdes minst 1 meters avstand (også ute i terrenget).


• Alle skal holde god håndhygiene- ta med håndsprit til eget bruk.

• Deltakere som stiller flere hunder må selv på forhånd avtale handling hunder. Det stilles KRAV til desinfisering av hender og leiebånd før avlevering. Iflg FKF SKAL det avtales med EN person om handling, denne må følge med utover dagen, selv om vedkommende er slått ut.

• Deltaker som trenger skyss ut i terrenget MÅ avtale dette på forhånd.


Dommere og arrangør har suverenitet i forhold til å bortvise deltakere som ikke overholder smittevernreglene.


Annen viktig informasjon for prøven:

• Opprop kl 08.00. Husk 1 meters regelen.

• Følg med på Facebook. All informasjon oppdateres fortløpende.

• Når det stilles til start på prøven oppfattes det som en bekreftelse på at man er kjent med de til enhver tid gjelder regler vedr. start på fuglehundprøver.

• Prøveleder og NKK’s representant er høyeste ansvarlige for at reglene etterfølges.


Etter prøven:

• Det blir ikke jegermiddag.

• Kritikkskjemaer mottas fra dommerne i fjellet eller hentes utenfor sekretariatet på ettermiddagen.

• Premier hentes utenfor sekretariatet på ettermiddagen.

• Deltakere som skal inn på Sjøhuset skal bruke antibac før de går inn.

• Det vil blir satt ut håndsprit ved sekretariatet.

• Det serveres vafler og kaffe til deltakerne på Sjøhuset lørdags ettermiddag.


Velkommen til en trivelig jaktprøve.

Hilsen Prøvekomiteen: Liv-Jorunn (prøveleder) Kim, Rune , Rolf Eirik, Roger og Veronica.