Denne prøven er en av de eldste i Nord-Norge og blir arrangert i Harstad kommune i slutten av august. Terrengene som blir brukt er Melåheia og Kongsvikdalen. Området er kjent for god fuglebestand og premieprosenten er alltid god. Det er mulighet for overnatting på hovedkvarteret og god parkeringsplass for campingvogner og bobiler.