Styret i HVFK
Geir B. Larssen [Leder]971 07 469
Hjalmar Johansen [Nestleder]957 89 007
Håkon A. Myhra [Styremedlem]977 20 681
Nina Skjegstad [Styremedlem/kasserer]916 16 854
Vanja Kristin Jakobsen [Styremedlem/sekretær]991 63 064
Trond Arne Kornbakk [Varamedlem]900 64 075
Terje Kvilstad [Varamedlem]