Simen Viker Brekke [Leder]924 59 714
Nina Skjegstad [Nestleder]916 16 854
Anita Dahl Solbakken [Styremedlem]909 66 923
Magne Haslevang [Styremedlem/kasserer]769 31 017
Jannicke Grytdal Andersen [Styremedlem/sekretær]993 76 113
Øystein Josefsen [Varamedlem]917 76 232
Geir Birger Larsen [Varamedlem]971 07 469